Jak se žilo v Kopřivnici

Výstava

výstava prezentují život v Kopřivnici v minulých staletích prostřednictvím sbírkových předmětů z muzejních sbírek (obrazy, nástroje, oděvy apod.)

Termíny