Jak být bohatý a úspěšný

Volný čas

Bohatství by se také dalo nazvat absencí strachu. Míra bohatství a míra úspěšnosti je přímoúměrná míře strachu, který v sobě nosíme. Tyto strachy, ať už se vzali odkudkoliv, ovlivňují celou naší kvalitu bytí, celý náš život, ať už si to uvědomujeme nebo nikoliv. Veškeré strachy zapřičiňují, že se necítíme být dostateční, dokonalí a 100%-ní za každých okolností a v jakékoliv situaci. Každé zpochybnění, kritika, souzení, nepřijímání NÁM dává procenta dolů a narušuje NAŠI celistvost.

Účinkují

Peněžní rádce

Termíny