Přejezdy Jizerských hor – II. běh

Turistika
Pořadatel:KČT Alšovice
Ročník:48
Loňský počet účastníků:55
Začátek:30.01. 2018  Čas: 16.00–20.00  Místo: Jizerka – Stará Pila
Konec:04.02. 2018  Čas: 9.00  Místo: Jizerka – Stará Pila
Termíny