koncert "VIVAT GOTHICA" v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel

Hudba

Regionální muzeum v Kolíně a občanské sdružení Památky pro život

Pořádají koncert

"VIVAT GOTHICA"

Česká a evropská hudba středověku

 

Následovat bude prohlídka kostela a kaple sv. Kateřiny s výkladem historika umění

Vstup volný

Celkový program Mezinárodního dne památek a historických sídel: http://www.pamatkyprozivot.cz/novinky/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel/

 

 

 

 

Účinkují

Hraje a zpívá vokálně instrumentální soubor Chairé

Umělecký vedoucí Josef Krček

Další dokumenty k akci

  
Termíny