Mezidiecézní setkání seniorů - den pro seniory (info za Královéhradeckou diecézi)

Volný čas, Pro děti

Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory nabízí III. westernový den pro prarodiče a vnoučata.

Pondělí 31. 5. 2010, Vranov u Brna, Křtiny

Program:
9:30 - 10:00 - Registrace účastníků na Vranově
10:00 - 10:10 - Přivítání v multifunkčním sále DC Vranov
10:10 - 10:20 - Krátké představení poutního místa
10:20 - 10:30 - Organizační pokyny k programu, představení sálů
10:30 - 11:00 - Přestávka, přesun do sálů k jednotlivým programům
11:00 - 12:30 - Vlastní program dle diecézí
12:30 - 14:00 - Oběd v jídelně/adorace v kapli DC/posezení s promítáním
14:00 - 14:45 - Diskuse s koordinátory jednotlivých diecézních center
14:45 - 15:00 - Přesun do kostela
15:00 - 16:15 - Mše svatá, slouží otec biskup Vojtěch Cikrle
16:15 - Závěr, rozloučení, poté odjezd do Křtin (krátká návštěva)

Diecézní centrum pro seniory H.K. zajišťuje autobusovou dopravu z Hradce Králové. Odjezd z terminálu HD-F3 (autobusové nádraží) v 7:15 hodin. Cena 320,- Kč.

Informace a přihlášky:
Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661 nebo 737 215 328
e-mail: dcs@diecezehk.cz
web: http://www.dcshk.cz nebo http://www.animatori.cz

 

 

 

Kontakty

www.dcshk.cz

Termíny