MÁJOVÁ MORAVICE

Sport

Bude vypuštěno 13 m3/s vody z kružberku, v podhradí bude navýšeno o dalších 2,5 m3/s v době od 7,00 - 12,00 h.
Součástí budou také vodácké kurzy na Moravici - pevné kánoe pod vedením instruktorů.

VK Campanula a mikroregion Moravice

Termíny