David Bartoň - výstava obrazů

Výstava

V rámci každoročních putovních výstav měst České inspirace proběhne letos v Poličce výstava obrazů Davida Bartoně.

Autor žije v Červeném Hrádku u Telče. Lidé z jeho obrazů se rádi druží a spíše než jednotlivce představují „lid". Autor má rád jejich společnost, ale s přírodou, kterou také maluje, chce být sám a jeho krajiny jsou liduprázdné. Zabydluje je však často stromořadím, nad kterým se vysoko zdvíhá obzor, takže na obrazech zbývá pro nebe málo místa. Přitahuje jej zpodobení země - krajiny vysočiny.

Účinkují

Výstava bude zahájena v sobotu 10. dubna ve 14hod. ve výstavním sále Centra Bohuslava Martinů. Úvodní slovo přednese legendární Ivan M. Jirous - Magor.

Termíny