Jízdy historických vlaků pro veřejnost s parními lokomotivami po úzkorozchodné trati Zastávka u Brna - Zbýšov

Volný čas, Pro děti, Turistika

Muzeum průmyslových železnic se nachází ve Zbýšově, vsamém srdci bývalého Rosicko - Oslavanského uhelného revíru, přímo pod těžní věží bývalého dolu Jindřich II. Ten patřil svou hloubkou 1550m knejhlubším vEvropě. Revír patřil sice knejmenším u nás, jeho uhlí ale knejkvalitnějším. Roku 1992 se zde historie dolování uhlí po 240 letech uzavřela. Vlečka pro přepravu uhlí zdolů ve Zbýšově do Zastávky u Brna z roku 1862 je dnes přestavována znormálního (1435mm) na úzký (600mm) rozchod pro provoz historických vlaků Muzea průmyslových železnic. Vozidla svým vzhledem mnohdy připomínají model či hračku. Přesto však jde o desítky let staré stroje, které prožily svůj život vtěžkých provozech dolů, lomů, cihelen a hutí. Zvláštní poezie těchto malých vláčků proto zůstala široké veřejnosti utajena. Proto vuvedených termínech vyjíždí na trať parní lokomotiva BS 80 (ČKD 1951) aby zájemcům připomněla století páry i historii hornictví, dopravy a energetiky Rosicko - Oslavanska. Pro zájemce (školní výlety, turistické spolky, firemní akce... jsou možné exkurze i jízdy zvláštních osobních i nákladních vlaků včetně přepravy jízdních kol a jiné doprovodné služby. Občerstvení je při jízdách pro veřejnost zajištěno. Vexpozici Muzea lze shlédnout i další zajímavé historické lokomotivy - motorovou O&K zroku 1940 nebo elektrickou (na 220 V =) Siemens zroku 1908, která je po opravě opět plně provozuschopná a drží primát nejstarší lokomotivy ve sbírkách muzea i nejstarší úzkorozchodné provozuschopné lokomotivy včeských zemích...

 

Další dokumenty k akci

        
Kontakty

www.mpz.cz

Termíny