První odborná konference "TRAVEL & INTERNET"

Výstava

Konference „TRAVEL & INTERNET" je setkání odborníků oblasti cestovního ruchu, kteří se zabývají problematikou internetových projektů, internetového prodeje a marketingu. Cílem konference je pokus o vytvoření dlouhodobě funkční synergie mezi subjekty, které mohou přispívat svými idejemi a činností ke zlepšování podnikatelského prostředí v cestovním ruchu. Účast na konferenci je bezplatná a zahrnuje workshopy k systému CeSYS a rezervačních systému pro CK. Více informací a registrační formulář naleznete na www.ti2010.cz.

Kontakty

www.ti2010.cz

Termíny