Václav Boštík - Robert Hliněnský

Výstava

Společná výstava dvou důležitých osobností – pražské a brněnské –, jejichž malířská tvorba vznikala mimo hlavní vývojové proudy českého umění druhé poloviny 20. století. Přestože se jejich dílo utvářelo zcela nezávisle na sobě, v malbách obou umělců můžeme sledovat obdobná východiska a shodné rysy. Důležitým tématem obou autorů je vztah prostoru a světla, osobitým způsobem pracují s barvou, linií a tvarem. V jejich obrazech a kresbách se mísí klid a harmonie se zvláštním napětím. Výstava sleduje souvislosti v tvorbě obou umělců od druhé poloviny šedesátých let, nehledá však jen vnější shody nebo podobnosti, chce poukázat především na příbuzné umělecké založení a myšlenkové spojitosti jejich tvorby.

Účinkují

Václav Boštík, Robert Hliněnský

Kontakty

www.dum-umeni.cz

Termíny