TOMÁŠ HOKEŠ - PANÁČCI

Volný čas, Hudba, Pro děti

16.4.2010 od 19.00 za 20 kaček

TOMÁŠ HOKEŠ (vitrážista, hudebník, ilustrátor, spisovatel) nás potěší svou již druhou návštěvou, čtením ze své knihy, hrou na kytaru a povídáním...Poprvé to bylo s prvotinou MALÝ BŮH, tentokrát přijede se svou druhou knihou PANÁČCI, která vyšla koncem roku 2009


TOMÁŠ HOKEŠ
Tomáš Hokeš se narodil 27. března 1968. Po ukončení studia na Umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě začal restaurovat chrámová okna a zůstal u toho dodnes.

Ve volných chvílích píše, protože bez toho nemůže být. Svůj první sen si splnil prvotinou Malý Bůh. Druhým jsou Panáčci. A protože sny se mají plnit celý život, určitě nejsou dílem posledním.


PANÁČCI
Panáčci jsou druhým osobitým dílem spisovatele a ilustrátora Tomáše Hokeše. Sám autor říká: „Panáčci jsou kniha do doby, ve které se téměř nikdo neorientuje. Mohla by být východiskem pro děti, které ještě mají přirozený cit pro to, co je správné, aby pochopily, že nemusejí být jako většina dnešních dospělých. Vzhledem k narůstajícímu počtu rozvodů si myslím, že je důležité, aby si dítě při rodinných problémech dokázalo najít vlastní svět a nežilo další roky či desetiletí přes mindráky svých rodičů."

Kniha je psána nejen pro dospívající děti a jejich rodiče, které dokáže zaujmout i pořádně rozesmát. Čtenáře v první chvíli možná překvapí velmi přímé dialogy. Protože jsou ale ze života, spíše potěší a přirozeně vtáhnou do děje.

MALÝ BŮH
Jen si to zkuste představit. Vyrostete ve společnosti se staletými tradicemi, důvěrně znáte přírodu a les, město a půdu. Bojujete s dorážejícími dobyvateli, vítězíte v bitvách, ale válku vyhrát nemůžete. Jste svědky proher, smrti svých lidí, svých blízkých. Všechno co jste znali se obrací v prach a barbarství.

Drsný obrázek? Ujišťuji vás, že kniha Malý bůh je ještě podstatně drsnější. Sledujeme život Lowena, od jeho dětství, prvních úspěchů, získání meče a objevení hudby s její mocí. Jsme svědky jeho učení se u Moudrého Mara, vidíme jak se stává druidem, bardem a důvěrníkem krále, jak pomáhá v boji, je zajatý Markomany, prchá. A při tom všem nám autor nenápadně vypráví o životě Keltů.

Trochu matoucí je styl vyprávění - pro jednoduchost by kniha byla vhodná pro mládež, to se ale rozhodně nedá říct o obsahu. Vlastně nic, kromě slabé naděje na přežití keltské kultury na "ostrovech na západě", neskončilo dobře. Zanikání každé kultury je spojeno s krutostí...


PANÁČCI nezakrývají jistou provázanost s prvotinou MALÝ BŮH z roku 2004, což nejlépe vystihuje literární kritik Radim Kopáč:

„Malý bůh a Panáčci - čím víc času prózám Tomáše Hokeše věnuji, tím víc mi přijdou příbuzné. Přes různou vypravěčskou stylizaci, odlišnou textovou strukturu, přes jiné časoprostorové souřadnice, do nichž jsou vsazeny jejich příběhy. Malý bůh se odehrává před dvěma tisíci let, v kulisách krvavých keltsko-germánských válek; v Panáčcích se dějová linka vine napříč tragigroteskními řečmi současných pubescentů. Prvotinu konstruoval hlas vypravěče; druhotinu vystavěly přímé řeči hlavních i vedlejších aktérů. Malý bůh spadá do kategorie vývojového románu, jehož časem je plocha celého jednoho života; Panáčci se odehrávají na ploše několika měsíců, přičemž text střídá přívlastky dobrodružný, pohádkový, sociálněkritický aj.

Společné je oběma prózám v první řadě téma zrání, osobnostní individuace hlavních hrdinů (resp. hrdiny Noriho a hrdinky Veroniky) - jejich přestup z pozic bezstarostné infantility na pozice odpovědné, smysluplně modelované dospělosti. A nejen to: Hokešovo psaní přes veškerou vnějškovou různorodost pokládá stále tytéž klíčové otázky: po lásce a smrti, přátelství a nepřátelství, pravdě a lži, smyslu a marnosti. Odpovědi, které autor dává, jsou tím cennější, že se obejdou bez moralizování i svůdného sentimentálního kýče.

Panáčci a Malý bůh ale svými tituly odkazují ještě k jednomu: k existenciální nutnosti propašovat s sebou do světa dospělých dávku dětství. Jinými slovy podržet si v životě autentičnost, osobitost vnímání a myšlení navzdory otupující kultuře a unifikující civilizaci."

Účinkují

TOMÁŠ HOKEŠ (vitrážista, hudebník, ilustrátor, spisovatel)

Termíny