Litické šermování 11. ročník

Divadlo, Volný čas
Dobová šermířská a divadelní představení Společnosti pro historický šerm a dobový život Armagedon, doprovázená ukázkami historických řemesel, středověké kuchyně, zbrojnice i práva útrpného (program po celý den).
Termíny