Pojďte s námi do pohádky. O jezerní královně a vodníku Tutínkovi

Divadlo
Pohádka se odehrává ve vybraných interiérech zámku v režii Marka Dobrodinského, Veroniky Dobrodinské a za účasti hereckého spolku MNS.

Státní zámek Ploskovice | zpřístupněné památky ve správě NPÚ

Začátky představení vždy v celou hodinu od 9 do 16 hodin.

Délka představení: cca 45 minut

Cena:
děti 60 Kč
dospělí 70 Kč

Nutná rezervace na telefonním čísle 416 749 092.

Termíny