Pálení čarodejnic

Výstava, Volný čas
Tradiční pálení čarodejnic, výstava výrobků MŠ Klapý
Termíny