Koncert k Mezinárodnímu dni památek

Hudba
Hudební vystoupení skupiny Brass Band ze ZUŠ Police nad Metují v rámci prohlídek Piccolominské expozice. Vstupné se nemění.
Termíny