Mezinárodní den památek a sídel

Volný čas
Mimořádné zpřístupnění areálu Panského dvora.

státní zámek v Ratibořicích | zpřístupněné památky ve správě NPÚ

Otevřeno: 10-16 hod. Prohídka každou celou hodinu.

Vstup z parkoviště.

Upozornění: Prohlídky budou organizovány s ohledem na nutnost dbát zvýšených nároků na bezpečnost návštěvníků!

Termíny