MÝTY A BOHOVÉ EGYPTA

Volný čas

Cyklus 3 přednášek s filmovou projekcí

• Egyptský panteon

• Osiris-Isis-Horus

• Mýty a symboly

• Film: Egypt, země znovuzrozená

Termíny