Tvůrčí dílny 3P – paměť, pohyb, pohoda

Volný čas

Tvůrčí dílny zaměřené na kognitivní rehabilitaci, cvičení koncentrace a rozvoje pamět'ových schopností, posilování sebeúcty doplněné jednoduchými rytmickými pohyby. Vhodné pro seniory jako prevence zapomínání a trénování paměti. 20.3. od 16:00 hod. na dětském oddělení. Tvůrčí dílny povede lektorka trénování paměti Mgr. Lenka Velebná. Přijd'te:-)

Termíny