Den otevřených dveří u příležitosti 85. výročí Hornického domu

Volný čas, Pro děti

Hornický dům - nynější sídlo MDK - slaví vletošním roce 85. výročí od svého vzniku.Tato stavebně - historická památka patří k dominantám Sokolova a je přirozeným centrem kulturního dění. V rámci Dne otevřených dveří chceme nabídnout možnost nahlédnout do všech „skrytých" zákoutí této budovy, možnost být při zkouškách kroužků a souborů, které při MDK působí a také odbornou prohlídku budovy sředitelem sokolovského muzea Ing. Michaelem Rundem.

Pro děti bude připravena ve foyer autodráha, vstup do všech prostor je ZDARMA. Součástí prohlídky bude rovněž nově zrekonstruovaný Hudební klub „M" ( dříve Klub mladých).

Těšíme se na vaši návštěvu !

Prohlídky školních kolektivů je možné individuálně domluvit v dopoledních hodinách.

Termíny