Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu

Kurzy, vzdělání, konference

 

Kurz srovnávací filozofie a psychologie Východu a Západu
Tento kurz nabízí přehled nejvýznamnějších základních poznatků o člověku, univerzu, životě a společnosti, které nám zanechaly civilizace Východu i Západu. Utváří opravdový pramen inspirace pro člověka, který si klade velké otázky a čelí osobním a společenským výzvám života. Je rozdělen do tří základních modulů, které nám, pokud je aplikujeme, umožňují najít své místo v životě: první se věnuje poznání o člověku samotném (Kdo jsem?), druhý jeho vztahu k ostatním lidem a schopnosti vzájemného soužití a poslední modul zkoumá stopy jednotlivce i lidstva napříč dějinami (Odkud přicházíme a kam směřujeme?).
Proč je kurz užitečný? • Abychom lépe poznali sebe sama: etické otázky jednotlivce; • Abychom do svého života vložili hloubku a nadčasovost; • Abychom pochopili okolnosti, v nichž žijeme: hledání spravedlnosti ve společnosti, soužití mezi lidmi; • Abychom byli hlavními tvůrci lepší budoucnosti: význam dějin pro pochopení současnosti a toho jak dnes žít a aktivně vytvářet budoucnost. Součástí kurzu jsou cvičení rozvíjející důležité schopnosti člověka (pozornost, koncentraci, paměť, imaginaci, kontrolu emocí, vůli atd.) inspirovaná probíranými tématy.
První modul
  ČLOVĚK SÁM SE SEBOU – ZÁHADA ŽIVOTA Člověk tváří v tvář životním otázkám • Harmonie mysli a srdce • Základy univerzální etiky • Pojetí etiky a morálky • Vnímání Řádu a Harmonie univerza • Evoluce • Viditelné a neviditelné světy • Úrovně a dimenze univerza
  ČLOVĚK A JEHO PŘIROZENOST Mikrokosmos a makrokosmos • Jemné dimenze člověka: hlubší vnitřní úrovně • Poznej sebe sama a vybuduj svou vlastní osobnost
  TISÍCILETÁ INDIE Mysticko-esoterická poema Bhagavadgíta: probuzení vědomí a vnitřní boj • Člověk tváří v tvář osudu: pojetí dharmy a karmy • Člověk tváří v tvář smrti: teorie reinkarnace
  MOUDROST TIBETU Starobylé tibetské texty: „Hlas ticha“, „Kniha zlatých pravidel“ • Tradice o Učitelích moudrosti • Učednické systémy starověku a jejich úloha v rozvoji kvalit člověka
  BUDDHISMUS Život a učení Buddhy. Dhammapadam • Člověk tváří v tvář utrpení a bolesti • Klid mysli a vnitřní mír • Promítání našich myšlenek do neviditelného světa • Moc pozitivní mysli
  ČÍNA Konfucius – život a učení • Etika a politika, etika jako základ řádu ve společnosti • Kvality dobrého vládce a pilíře trvalého míru
  EGYPT Iniciační mystéria v uskutečňování etiky jednotlivce • Věda, Umění a Magie v Egyptě • Texty a učení prvních dynastií
  ARISTOTELES Hledání štěstí • Stupně poznání • Ctnost: rozvoj vznešené duše
  NEOPLATONIKOVÉ Plotin a Eklektická škola v Alexandrii • Tři cesty vedoucí k moudrosti: Krása, Hudba a Filozofie • Teorie uvězněné duše • Umění jako cesta uskutečnění
Druhý modul
  ČLOVĚK A SPOLEČNOST – ČLOVĚK A SOUŽITÍ Problémy člověka a současného světa • Dehumanizace a ztráta cílů • Potřeba utvořit vědomí univerzálního bratrství • Konfucius a Platon: lepší svět je možný pouze s lepším člověkem • Úloha mládeže v okamžicích změny • Potřeba hrdinství
  PLATONSKÁ TRADICE Platonský ideál člověka a světa: Spravedlnost, Dobro, Krása a Pravda • Pojetí platonského individua • Celistvá výchova a vzdělání člověka • Symbolismus „Mýtu o jeskyni“ • Svoboda a poznání • Morálka jako základ společenských práv a politické povinnosti
  ŘÍM A OBČANÉ SVĚTA Stoická filozofie • Epiktétos, Marcus Aurelius, Seneca • Odvaha a pevnost tváří v tvář nepřízni • Moc nad sebou samým: Vůle, Láska, Inteligence • Vnitřní svoboda a umění se rozhodnout
  FORMY USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI Od starodávných dob po současnost
Třetí modul
  ČLOVĚK V PRŮBĚHU DĚJIN – MÝTUS A DĚJINY Filozofie a logika dějin • Smysl dějin a mytologie • Dějiny v utváření vědomí prostřednictvím vzpomínek • Teorie věčného návratu a historické cykly • Ciceronova teorie dějin a Platonův Logos • Lidstvo tváří v tvář osudu: předurčenost nebo svoboda? • Krize naší doby a její promítnutí do budoucnosti v nových civilizačních formách
  STARODÁVNÉ VĚDY Astrologie: její původ • Jednota a souvislosti v univerzu • Astronomie, přírodní astrologie a horoskopie • Alchymie: historické zmínky a mytický původ • Fyzikální, chemické a alchymické procesy • Alchymie a psychologie • Jóga: stupně stezek jógy
Délka trvání: Celkový počet výukových hodin: 26 (13 bloků přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)
Cena: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) - včetně DPH
Přihláška: K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář. Obratem vám zašleme pokyny k platbě. Přihláška je považována za závaznou v okamžiku připsání platby na náš účet.
Termíny