Praktická rétorika

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
PRAKTICKÁ RÉTORIKA • 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení

 

Obsah kurzu: • Tradiční pojetí rétoriky • Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace • Autentický hlas • Práce s emocemi • Neverbální komunikace • Tvorba a skladba projevu • Praktické rady • Trénink řečnických dovedností

 

Komu je kurz určen: Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

 

Během praktických cvičení se naučíte: • Jak působit slovem • Jak pracovat s dechem • Jak správně artikulovat • Jak správně vyslovovat • Jak ovládnout řeč těla • Jak zvládnout trému a další překážky • Jak se správně připravit • Jak vyčerpat téma a ne posluchače • Jak být sám sebou

 

Délka trvání: Celkový počet výukových hodin: 8 (4 bloky přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

 

Pro zájemce je připraven i pokračovací kurz Praktická rétorika II. (8 výukových hodin, cena stejná jako u kurzu I.)
Termíny