Rok renesanční šlechty na Konopišti

Volný čas


Renesanční hudba, přednášky, gastronomie a hlavně pravidelné večerní prohlídky na zámku Konopiště vás v roce 2017 zavedou do renesanční doby.

Vítejte v roce renesanční šlechty!

Letos NPÚ pokračuje v představování aristokratických a panovnických rodů vytvářejících po staletí kulturu v českých zemích. Tento rok se zaměřuje na renesanční šlechtu a dobu, ve které žila.

Starý hrad Konopiště byl v období 1602–1620 zásadně přestavěn v duchu renesance. Tehdy Konopiště vlastnil významný a zámožný rod Hodějovských. Nové sídlo mělo důstojně reprezentovat hospodářskou i společenskou pozici rodiny. Přech Hodějovský se velmi aktivně účastnil veřejného dění, jako příslušník Jednoty bratrské zejména při jednání o Rudolfův majestát. Na Konopišti přenocoval zimní král Fridrich Falcký a po bitvě na Bílé hoře panství Hodějovským zabavuje Albrecht z Valdštejna.

1. 4.
Renesanční večer
Slavnostní zahájení sezony
– Dei Gratia: koncert renesanční hudby v Rytířském sále
– prohlídka renesančních zámeckých komnat

12. 4.
Přeměna gotického hradu Konopiště v renesanční sídlo
– přednáška, vstupné dobrovolné

Výlet do renesančního života aneb Carpe diem se zámožným rytířem Přechem z Hodějova
– středeční večerní prohlídky od 20 hodin

  • 12. a 26. dubna
  • 10. a 24. května
  • 7. a 21. června
  • 5. a 19. července
  • 2., 16. a 30. srpna
  • 13. září
  • 11. a 25. října

11. 7.
Oblíbená jídla Rudolfa II.
Kuliářské úterky na zámku, pokaždé s jiným panovníkem
– přednáška a komentář mistra kuchaře – představení receptu, suroviny, příprava pokrmu

26. 8.
Hradozámecká noc na Konopišti
– bohatý program pro děti i dospělé
– speciální prohlídky a překvapení v zámku, v zámeckém sklepení, Růžové zahradě a a sklenících
– na nádvoří občerstvení a středověká hudba
– divadelní představení na východní terase

27. 9.
Renesanční zbroj a zbraně ze zámecké zbrojnice
– přednáška Stanislava Hrbatého, vstupné dobrovolné
– k malované zbroji na Konopišti viz publikace

18. 10.
Význam Hodějovských pro Konopiště a okolí
– přednáška ve svatebním salonku, vstupné dobrovolné

8. 11.
Konopiště proti Habsburkům
– speciální prohlídka k výročí bitvy na Bílé hoře

 

Termíny