Gnoze nového věku – vzkříšená síla tradice duchovního sebeuvědomění

Volný čas
 

Gnoze nového věku - vzkříšená síla tradice
duchovního sebeuvědomění
Západní kultura má své vlastní cesty ke spiritualitě a duchovnímu probuzení.
Sebepoznání má své hluboké kořeny v gnostických učeních, které existovaly
na území Evropy již z dob před Kristem. Gnoze má své
mýty, svojí tradici i způsoby sebepoznání. Poslední
kompletní gnostický mýtus, který převedl gnozi
a její hluboké spirituální historické duchovní
kořeny sebepoznání do moderního jazyka,
vystavil pro západní svět C. G. Jung.
Seznamme se s významem gnoze
v životě moderního západního
člověka, s významem duchovního
sebeuvědomění a sebepoznání
jako nezbytné podmínky pro zdravý
a vyrovnaný duševní život.
Přednáší MUDr. Pavel Špatenka
Přednáška se koná v úterý od 19 hod. v malém sále
Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1.
Cena vstupenky: 30,- Kč
Informace - tel.: 257 532 908, 257 532 013, pokladna - tel.: 222 113 425, 222 113 377

Účinkují

MUDr. Pavel Špatenka

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.monnada.cz

Termíny