KRÁLOVSTVÍ BENIN: BRONZY ZKROPENÉ KRVÍ

Výstava, Volný čas

Výstava afrických uměleckých artefaktů – 120 let od vyplenění říše Benin

Výstava je věnována dějinám, kultuře a umění afrického království Benin, je uspořádána k připomenutí 120. let od britské trestné výpravy do království Benin v roce 1897, kdy byly beninské bronzy a další artefakty odvezeny jako válečná kořist na území Evropy. Výstava sleduje i jejich prodej do soukromých sbírek a veřejných institucí, kde ovlivnily avantgardní umělce – představitele expresionismu, fauvismu a později i kubismu. Na výstavě jsou představeny beninské bronzy, které se nacházejí v českých a moravských sbírkách. V této souvislosti je zdůrazněna i současná výroba bronzů přetrvávající v ulici Igun v Benin City.

14. 4. 2017 – 22. 10. 2017

Kontakty

www.mzm.cz

Termíny