"Makanna" (Otec divů)

Hudba

Projekt "Makanna" (Otec divů) na motivy stejnojmenné literární předlohy židovského spisovatele Jiřího Weila (1900-1959) je koncertní provedení baletu skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové pro recitaci, sólové violoncello (český violoncellista František Brikcius) a orchestr (Talichův komorní orchestr, Jan Talich - dirigent), kuvedení vpondělí 24. května 2010, v 19:30 hodin, v klášteře sv. Anežky české v Praze (v rámci 110. výročí narození Jiřího Weila a 8th Annual Daniel Pearl World Music Days) pod záštitou Sira Toma Stopparda a Václava Havla. Ve spolupráci s Národní galerií, Talichovým komorním orchestrem, Židovským muzeem v Praze a Hl. m. Prahou. Více informací je k dispozici na http://www.Brikcius.com .

 

Projekt "Makanna" připomíná 110. výročí narození jednoho z našich nejvýznačnějších spisovatelů - Jiřího Weila formou koncertního představení na motivy jeho románu Makanna - Otec divů, který vypravuje o vzestupu a pádu historické osoby lžiproroka ze VII. století. ........ "Vytěžen z dávné minulosti cizího orientálního světa je román živým, barvitým obrazem historickým, jímž pronikají zážitky nedávné tyranie. Román byl napsán roku 1940, zadán nakladatelství roku 1941 pod krycím jménem, jehož nositel byl umučen v Mauthausenu."

 

 

Spolupořadatelé: Národní Galerie vPraze, Talichův komorní orchestr, Židovské muzeum vPraze

Partneři: Hl. m. Praha, Tiskap, Hudební nadace OSA,

Railreklam partner: RailReklam, Oficiální dopravce: Gray Line Czech Republic,

Dokument partner: Cha & Me, Foto partner: Marek Malůšek - FotoMosty

Mediální partneři: Radio Proglas, Akce.cz, Expats.cz, PressWeb,

Literární noviny, Prague.tv, Živá historie, Kult.cz, PIS

 

Účinkují

Pod záštitou Sira Toma Stopparda aVáclava Havla

110. výročí narození Jiřího Weila

 

 

"MAKANNA"

 

 

 

 

Irena Kosíková:
MAKANNA pro recitaci, violoncello a orchestr (2010)

na námět románu "Makanna - otec divů" (1940) od Jiřího Weilla (1900 - 1959) - premiéra

I. Makanna - Vzestup

- Bachčí pěvec zpívá o Makannovi

II. Makanna - Prorok

- Bachčí pěvec vypravuje o zázraku z Bagdádu

III. Makanna - Pád

 

 

 

 

 

Jan Talich - dirigent

v jednání - recitace (Bachčí)
František Brikcius
- violoncello (loutnista)
Talichův komorní orchestr - orchestr

Praha, pondělí 24. května 2010, 19:30 hod., klášter sv. Anežky české v Praze

 

MAKANNA

Jiří Weil - spisovatel

Prozaik, literární kritik, reportér, překladatel a publicista Jiří Weil se narodil 6. srpna 1900 v Praskolesích u Hořovic. Po maturitě r. 1919 studoval na FF UK slovanskou filologii a srovnávací literaturu. Studia zakončil doktorátem r. 1928. Od r. 1922 několikrát navštívil SSSR, v letech 1933-1935 působil v SSSR jako překladatel a publicista, později po vyloučení z KSČ pobýval půl roku ve Střední Asii (v Kirgistánu, Kazachstánu aj.). Během 2. světové války odmítl nastoupit do transportu židů, skrýval se, byl zatčen, pět měsíců žil nehlášen v nemocnici, fingoval sebevraždu a až do konce války žil v ilegalitě. V letech 1946-1949 byl redaktorem nakladatelství ELK, v letech 1950-1958 pak vědeckým pracovníkem Státního židovského muzea v Praze. V jeho díle se zrcadlí nejen pobyt v SSSR, ale i návštěvy Německa, Švýcarska, Francie a Polska. Byl členem Devětsilu, Bloku, Syndikátu českých spisovatelů, SČS (vyloučen r. 1951, znovu přijat r. 1956). Publikoval v Časopise českého muzea, v listech Kmen, Avantgarda, Literární noviny (třicátá léta a druhá polovina let čtyřicátých), LN, Nový život, Host do domu, Věstník Židovské obce náboženské aj. Je zastoupen v Židovských ročenkách. Překládal díla ruských autorů. Spoluredigoval edici "Dětské kresby na zastávce smrti. Terezín 1942-1944" (1959). Napsal celou řadu povídek a románů, např. Moskva-hranice (1937, 2. vyd. v r. 1969 bylo zakázáno), Dřevěná lžíce (1938), Makanna, otec divů (1946), Barvy (1946), Život s hvězdou (1949), Harfeník (1958), Žalozpěv za 77 297 obětí (1958), Na střeše je Mendelssohn (1960). Zemřel 13. prosince 1959 v Praze. V roce 2010 si připomeneme 110. výročí jeho narození. Viz http://www.Brikcius.com .

 

Irena Kosíková - skladatelka a varhanice

Česká varhanice a skladatelka Irena Kosíková se narodila v Praze do intelektuální rodiny zakázaného filosofa Karla Kosíka a literární vědkyně Růženy Grebeníčkové, držitelky Herderovy ceny. Hru na varhany začala studovat u prof. Jana Hory, současně s klavírní průpravou u prof. Elišky Kleinové a prof. Arnoštky Grünfeldové. Vystudovala na konzervatoři Jaroslava Ježka hru na varhany u prof. Jaroslavy Potměšilové a dirigování u prof. Karla Fialy. Z politických důvodů jí nebylo umožněno další studium. Soukromá studia skladby u prof. Miroslava Raichla. Po revoluci byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) v Brně do varhanní třídy prof. Aleny Veselé a prof. Kamily Klugarové. Je absolventkou Hudební akademie múzických umění (HAMU) v Praze u prof. Josefa Popelky. Kromě koncertní činnosti komponuje. Její skladby byly hrány v České republice, Belgii, Bosně a Hercegovině, Německu, Izraeli, Rusku, Švédsku a Velké Británii. Jako varhanice se specializuje na interpretaci děl Johanna Sebastiana Bacha: kompletní provedení varhanních tokát, fantasií, Lipských chorálů, Umění fugy, Varhanní mše atd. Více viz http://www.iKosik.com .

 

Jan Talich - dirigent

Jan Talich vystudoval pražskou konzervatoř a poté absolvoval AMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil Jan Talich s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Beethoven, či Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí: ve městech, jako je Telč, Dijon, Angers, Prades a na Concservatopire Superieur v Paříži. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejslavnějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky. Kvarteto jezdí pravidelně na turné do Japonska, jižní Ameriky, Mexika, či Jižní Koreje. Jan Talich se v posledních letech stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/09 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729. Navštivte http://www.Talich.com .

 

František Brikcius - violoncellista

Český violoncellista František Brikcius se narodil v Praze. Věnuje se interpretaci violoncellových skladeb 17., 18., 19., 20. a 21. století. Zejména pak skladbám pro violoncello sólo. Dále se soustředí na díla českých, tzv. terezínských a současných skladatelů. František Brikcius hraje na mistrovské violoncello "George Kriwalski" zhotovené roku 1904. Je spolu se svou sestrou Annou Brikcius zakládajícím členem violoncellového dua "Duo Brikcius". V roce 2008 vystupuje v rámci "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" v Bosně a Hercegovině, České republice, Švédsku, Německu a Velké Británii. Více informací o Františku Brikciovi a jeho projektech (např. "Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia", "Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia", "7 Svící", "Weinberger Tour", "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour", "eSACHERe", ...) je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com .

 

Talichův komorní orchestr

Talichův komorní orchestr vznikl roce 1992 na podnět houslisty Jana Talicha ml., prasynovce legendárního českého dirigenta Václava Talicha. Umělecký ředitel Jan Talich v posledních letech věnuje velkou část své profesionální kariéry dirigování orchestru, jehož hráči jsou úspěšnými absolventy Akademie múzických umění v Praze a laureáty mnoha domácích i mezinárodních soutěží. Profesionalita hráčů pod osobitým vedením Jana Talicha, zaručuje vysokou interpretační úrověň jednotlivých koncertů a orchestr je příznivě hodnocen naší i zahraniční kritikou a uměleckou veřejností. TKO pravidelně hraje na hudebních festivalech na Pražském jaru, Pražském podzimu, Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, Pražských hudebních slavnostech, Talichově Berouně a koncertuje v zahraničí (Španělsko, Francie, Švýcarsko, Belgie, Německo, chorvatsko, Itálie). TKO nahrává CD pro naše i zahraniční společnosti (včetně francouzské EMI Records). K 250. výročí narození W. A. Mozarta natočil TKO nové CD se skladbami pro housle a orchestr. Sólo v houslových partech má Jan Talich. Další viz http://www.Talich.com .

Kontakty

www.Brikcius.com

Termíny