Vítání jara – Velikonoční jarmark

Výstava, Volný čas, Hudba, Pro děti

Tradiční akce konaná na náměstí vMikulově. Tato akce je spojena soslavou velikonočních svátků a zahájením turistické sezóny. Je připraven bohatý velikonoční jarmark, jehož součástí je předvádění lidových řemesel, jako například řezbářství, proutěné výrobky, výrobky zovčí vlny apod. Pro milovníky dobrého jídla, je připravena domácí zabíjačka. To vše vdoprovodu folklóru.

Účinkují

Program

Náměstí

10.00 zahájení velikonočního veselí

10.00 - 16.00 Velikonoční jarmark

10.00 - 14.00 velikonoční dílničky pro děti a dospělé

10.00 - 11.00 Velikonoční zvyky a tradice vpodání DNS Palavěnka a Palavánek, CM Kolík ZUŠ Mikulov

11.00 - 12.00 DH Mikulovanka

12.00 - 13.00 NS Pálava a Pálavští senioři

13.00 - 14.00 Zahájení turistické sezóny, otevírání náměstí

14.00 - 15.00 CM Píšťalenka, DH Mikulovanka

15.00 - 16.00 Mužáci zBřezí

Dietrichsteinská hrobka

15.00 - 16.00 Velikonoční koncert - Růžencové sonáty se slovem Ladislava Lakomého

16.00 Vernisáž kvýstavě keramiky - p. Frantel

Městská galerie

Výstava - obrazy Rudolfa Mejsnara

Zámecká zahrada

15.00 - 16.00 Hledání velikonočních vajíček

Termíny