DÁLKOVÝ POCHOD „BEZRUČOVA MORAVICE“

Turistika

50. ročník, nejstarší dálkový pochod vČR

Slavnostní zahájení 8,00 - 9,00 h vestibul Městského úřadu 

Start - 7,30 - 8,30 h - trasa 35 km

Start 9,00 - 11,00 h - trasy 5, 7, 13, 15, 25 km a cyklisté 35 km

 

Cíl pro všechny trasy - Areál dobré pohody vŽimrovicích, ukončení pochodu v18,00 h

Startovné: mládež 6-15 let - 15,- Kč, dospělí 30,- Kč

Informace na www.vht-opava.cz

VHT Opava

Termíny