5. ročník Branného závodu

Sport
Pořádá Fakulta vojenského zdravotnictví. Informace o minulém ročníku na:http://www.okolohradce.cz/aktualne/hradci-probihal-branny-zavod-5658.html
Termíny