Tvůrčí dílny 3P – paměť, pohyb, pohoda

Pro děti

Tvůrčí dílny zaměřené na kognitivní rehabilitaci, cvičení koncentrace a rozvoje pamět'ových schopností, posilování sebeúcty doplněné jednoduchými rytmickými pohyby. Vhodné pro mladší školní děti jako prevence potíží detí s poruchami učení. 9.3. od 16:00 hod. na dětském oddělení. Tvůrčí dílny povede lektorka trénování paměti Mgr. Lenka Velebná. Přijd'te:-)

Termíny