Výstava exotického ptactva, morčat a dalších chovaných zvířat

Výstava

Prodejní výstava exotického ptactva, morčat a jiných chovaných zvířat v prostorách skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy university. Akce je velmi vhodná pro rodiče s dětmi a školní exkurse.

Termíny