Rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově

Město Šluknov informuje - rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově Město Šluknov informuje veřejnost a všechny občany o plánovaném zahájení komplexní rekonstrukce budovy radnice na nám. Míru 1, která bude zahájena 1. dubna 2017. V této souvislosti dojde v první polovině měsíce března 2017 ke stěhování všech odborů a kanceláří, které mají na radnici sídlo do náhradních prostor městské ubytovny v Království čp. 10 (starostka, tajemnice, Odbor vedení města, Odbor rozvoje a ŽP, Odbor ekonomický, Odbor vnitřní správy a Odbor správy majetku), částečně pak do prostor pečovatelských bytů v Lužické ulici čp. 1093, naproti nádraží ČD (Odbor vnitřní správy – úsek sociální práce). Úřední dny a hodiny zůstávající nadále zachovány: pondělí a středa 7:30 – 11:30 hodin a 12:30 – 16:30 hodin, mimo úřední hodiny jen po předchozí dohodě. V náhradních prostorách by měl městský úřad sídlit do poloviny roku 2018, kdy je plánováno dokončení rekonstrukce radnice. O obnovení provozu v budově radnice bude veřejnost opětovně informována. Odbor stavební úřad zůstává nadále umístěn v dosavadních prostorách na nám. Míru čp. 285. Městská policie bude mít rovněž nadále své sídlo v dosavadních prostorách budovy radnice na nám. Míru 1. Více informací, vč. komplexního seznamu kontaktů na jednotlivé odbory a zaměstnance a odkazů na on-line mapy na umístění náhradních prostor městského úřadu najdete na www.mesto-sluknov.cz Velmi děkujeme občanům a široké veřejnosti za pochopení, že v době první poloviny měsíce března 2017, kdy bude probíhat stěhování radnice, bude provoz městského úřadu částečně omezen.  

Termíny